I
0

Restaurant telephone in Zakarpattia Oblast

ago
...
Zakarpattia Oblast
Search restaurant telephone

Zakarpatska region, Rakhiv district KVASy, Tsentralnaya str., 163

naberezhna Nezalezhnosti, 2, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Daibozka street, 16a, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ploshcha Shandora Petefi, 24-26, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Koriatovycha street, 5, Uzhhorod, lane Maly Uzh, Zakarpatska oblast, Ukraine