I
0

Country restaurant in Zakarpattia Oblast

ago
...
Zakarpattia Oblast
Search country restaurant

Zakarpatska region, Rakhiv district KVASy, Tsentralnaya str., 163

naberezhna Nezalezhnosti, 2, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Daibozka street, 16a, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ploshcha Shandora Petefi, 24-26, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Koriatovycha street, 5, Uzhhorod, lane Maly Uzh, Zakarpatska oblast, Ukraine