I
0

The restaurant in Uzhgorod

ago
...
Zakarpatska region
Uzhgorod
Search the restaurant

naberezhna Nezalezhnosti, 2, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Daibozka street, 16a, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ploshcha Shandora Petefi, 24-26, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Koriatovycha street, 5, Uzhhorod, lane Maly Uzh, Zakarpatska oblast, Ukraine

Lva Tolstoho Street, 46, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine