I
0

Restaurant reviews in Uzhgorod

ago
...
Zakarpatska region
Uzhgorod
Search restaurant reviews

Lva Tolstoho Street, 46, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hrushevskoho street, 43, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hryboiedova street, 19, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

naberezhna Nezalezhnosti, 2, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Koriatovycha street, 5, Uzhhorod, lane Maly Uzh, Zakarpatska oblast, Ukraine

Daibozka street, 16a, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine