I
0

Cafe in Uzhgorod

Odeska street, 17, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Pidhradska vulytsia, 29, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Sobranetska vulytsia, 158А, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hot Cafe

0 reviews

vulytsia Babiaka, 5, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ulitsa Gagarina, 101, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ulitsa Gagarina, 139, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hot Cafe

0 reviews

Svobody Ave, 1, Uzhhorod, Zakarpats'ka oblast, Ukraine, 88000

Hoidy street, 28, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Teatralna ploshcha, 8, Uzhhorod, (building of the puppet theater), Zakarpatska oblast, Ukraine

Korzo street, 11, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine