I
0

Cafe in Uzhgorod

Odeska street, 17, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ploshcha Shandora Petefi, 34, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Sobranetska vulytsia, 158А, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Pidhradska vulytsia, 29, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hot Cafe

0 reviews

vulytsia Babiaka, 5, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ulitsa Gagarina, 101, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

ulitsa Gagarina, 139, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Hot Cafe

0 reviews

Svobody Ave, 1, Uzhhorod, Zakarpats'ka oblast, Ukraine, 88000

Hoidy street, 28, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine

Fedyntsia street, 1, Uzhhorod, Zakarpatska oblast, Ukraine